Park Cvetja Piran

Lokacijski načrt Park cvetja za območje planskih celot TZS 5/6 in del CS 5/5, T 5/8, TCS 5/2 – v nadaljevanju LN, določen s tem programom, pogojuje dinamika celovitega razvoja v občini s posebnim povdarkom na razvoju turističnega gospodarstva in z njim povezane potrebe po…

Golf igrišče v Sečovljah

Na podlagi 27.člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS št. 110/02, 8/03 ), 1. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini,obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag ( Ur. ob. št. ) ter 17. člena Statuta občine Piran (Uradne objave, št. 10/99)…

Letališče Portorož

Na podlagi 27.člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS št. 110/02, 8/03 ), 1. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini,obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag ( Ur. ob. št. ) ter 17. člena Statuta občine Piran (Uradne objave, št. 10/99)…

Obalno Piranska Kronika

KOPER – Ne dogaja se prav pogosto, da bi vozniki avtomobilov zapeljali v polno avtobusno čakalnico. Toda prav to se je zgodilo minuli ponedeljek v središču Kopra. Huda prometna nesreča, ki se je zgodila pred veleblagovnico Soča natanko ob 13.13, je zaznamovala dve koprski družini.…

Maribor – kolesarsko mesto

Mariborska kolesarska mreza je prostovoljno interesno zdruzenje kolesarjev kot udelezencev v prometu. Mreza deluje na obmocju Mestne obcine Maribor, obcasno pa tudi v ozji in sirsi okolici le-te. V kratkem bo formalizirala svoje delovanje v drustveni obliki. Predstavniski odbor Mreze sestavljajo: Boris Keuc, Joze Kos…

Civilna druzba v Sloveniji?!

Neomejena gospodarska rast na planetu z omejenimi viri in izcrpanim okoljem, politika, ki vzpodbuja sirjenje prostega trga brez ovir za trgovanje z vsem in proti vsem, ne glede na potrebe ljudi in okolja, gospodarska globalizacija, ki prenasa moc odlocanja o svoji prihodnosti in prezivetju iz…