ZA Arbitražni spoRAZUM! na Koroškem in Piranu!

Smo na pragu rešitve mejnega vprašanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki že več kot 18 let obremenjuje medsosedske, gospodarske in politične odnose med državama.

Pred nami je pomembna odločitev, zato Vas vljudno vabimo na pogovor, na katerem se bosta z Vami o pričakovanjih in argumentih pogovarjala

ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs (Zares)

in 23. maj 2010 ob 9:38

Ob teh Krivičevih argumentih je alternativa sporazumu za uresničitev sanj opozicije lahko samo vojna.

Morala tudi te zgodbe je pa ta, da lahko voditelji nikogaršnje države zakockajo po nemarnem tudi meje njenega teritorija, z brezglavim zadolževanjem pa tudi kar cel teritorij.

Štiri velike (samo)prevare nasprotnikov sporazuma

Prav rad ustrežem dr. Petru Stariču, ki ga je presenetila moja navedba, da je Slovenija že l. …

Maribor – kolesarsko mesto

Mariborska kolesarska mreza je prostovoljno interesno zdruzenje kolesarjev kot udelezencev v prometu. Mreza deluje na obmocju Mestne obcine Maribor, obcasno pa tudi v ozji in sirsi okolici le-te. V kratkem bo formalizirala svoje delovanje v drustveni obliki. Predstavniski odbor Mreze sestavljajo: Boris Keuc, Joze Kos in dr. Danijel Rebolj.

V okviru Mreze pravkar nastaja pod vodstvom Jozeta Kosa “”Idejno gradivo za zagon projekta Maribor – kolesarsko mesto””. V nadaljevanju je predstavljen povzetek tega pobudnega dokumenta.

I. Predmet in namen “”Idejnega gradiva …””

je pognati v koordiniran tek sirok sklop raznolikih aktivnosti, katerih skupni cilj je do l. 2010 v Mariboru in njegovi bliznji okolici vzpostaviti za kolesarje ugodno prometno in neprometno infrastrukturo in kolikor je mogoce vsestransko izkoristiti vse prednosti kolesa kot igralnega, prometnega, sportnega, …

Franci Rozman se je rodil leta 1949 v vasici Brezje pri Trzicu na pobocju Dobrce

“Osredotociva se na en sam atom.

Ker poznava maso atoma, lahko izracunava energijo, ki izhaja iz njegove mase. Energijo, ki pripada temu atomu, v mislih uporabiva za razbitje tega atomskega jedra.

Mogoce se masa atoma in njegova negativna potencialna energija ne razlikujeta veliko? Mogoce se energija, izhajajoca iz mase atomskega jedra, in negativna potencialna energija, s katero je to jedro povezano, iznicita ze v okviru posameznega atoma. To bi pomenilo, da vsak atom zase lahko razpade v nic?

Kot vem, fiziki se ne obvladujejo preoblikovanja atomskih jeder. Iz atomskega jedra fiziki se ne znajo izlocati protonov in nevtronov.

Ali ne moreva opaziti nobene oblike preoblikovanja atomskih jeder?

Preprost primer preoblikovanja atomskih jeder se dogodi v vodikovi bombi, ki sva jo omenjala, pa se tu so …

Civilna druzba v Sloveniji?!

Neomejena gospodarska rast na planetu z omejenimi viri in izcrpanim okoljem, politika, ki vzpodbuja sirjenje prostega trga brez ovir za trgovanje z vsem in proti vsem, ne glede na potrebe ljudi in okolja, gospodarska globalizacija, ki prenasa moc odlocanja o svoji prihodnosti in prezivetju iz ljudi, skupnosti in vlad na globalne financne trge in multikorporacijske in multilateralne upravne odbore (spomnimo se lanske zmehiske krizez) ….. so ozavestili civilne druzbe sveta in se posebej tiste posameznike, ki jim je mar, k odlocnejsemu posredovanju.

Zavest, da lahko demokracija deluje le ob nenehnem in ponavljajocem se sodelovanju drzavljanov in da demokraticne volitve in tako izvoljena vlada in parlament, neodvisno sodstvo in vse druzbene institucije same po sebi se ne zagotavljajo demokracije in demokraticne druzbe, postaja v letih iztekajocega …